Metody nauki jezyków obcych

W wielu szkołach językowych i oferowanych przez nie kursach spotkamy się z propozycją różnego rodzaju metod, stosowanych w ramach skutecznej i szybkiej nauki. Metody te różnią się między sobą pod wieloma względami. Jakie wyróżniamy metody nauki języków obcych? Czym się one charakteryzują?

Pierwszą omawianą tu metodą jest tak zwana metoda Berlitza. Zakłada ona przede wszystkim prowadzenie konwersacji tylko i wyłącznie w danym języku obcym. Na zajęciach nie używa się zatem języka rodzimego uczniów, nie stosuje sią także żadnego tłumaczenia. W chwili obecnej metodę tę stosuje się z pewnymi udoskonaleniami. Przyjmuje ona zatem inne nazwy.

Kolejną metodą, stosowaną bardzo często, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, jest tak zwana metoda (Robina) Callana. Zakłada ona naukę języka angielskiego w ten sposób, jakby słuchacz uczył się swojego języka ojczystego. Na początku słuchacz poznaje słownictwo ze słuchu, zaczyna je rozpoznawać i rozumieć w zdaniach. Dopiero później uczy się on prawidłowej wymowy. W tej metodzie niezwykle ważne okazują się systematyczne powtórki. W tym celu stosouje się błyskawiczne proste pytania i odpowiedzi. Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od sześciu do czternastu uczniów. Przez cały czas trwania zajęć używa się tylko i wyłącznie języka angielskiego.

Metoda komunikacyjna zakłada w głównej mierze, że język jest narzędziem komunikacji. Szczególny nacisk kładzie się zatem na to, aby uczeń umiał porozumiewać się w różnych sytuacjach życia codziennego. Na zajęciach przeprowadzane są różnego rodzaju scenki, w których odgrywane są także przeróżne role. Stosowany jest także tak zwany task-based learning, który polega na tym, że słuchaczowi stawia się zadania typowe dla prawdziwych sytuacji życiowych. Musi on wówczas posługiwać się językiem obcym, aby odnaleźć się w danej sytuacji.

Pewną odmianą metody komunikacyjnej jest tak zwane „całkowite zanurzenie”. Metoda ta zakłada prowadzenie zajęć konwersacyjnych przez cały dzień. Dzięki temu możliwe jest zapoznanie się i posługiwanie językiem obcym w przeróżnych sytuacjach, które mają miejsce w ciągu całego dnia. Taka metoda okazuje się przydatna i skuteczna szczególnie wtedy, gdy istnieje konieczność błyskawicznego opanowania danego języka obcego.

Ciekawą i wartą uwagi metodą jest jeszcze tak zwana metoda Wilka. Polega ona na stosowaniu języka mówionego „bez wkuwania”. Zajęcia trwają 90 minut, a biorą w nich udział jedynie 4 osoby. Każda z nich musi wypowiedzieć około 300 zdań podczas jednych zajęć. Uczniowie zobowiązani są ponadto do wyłapywania błędów swoich kolegów i korygowania ich. Taka metoda w znacznym stopniu zwiększa świadomość językową uczniów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt