Szkolenia pracownika jako obowiązek pracodawcy

16 lipca 2010 roku weszła w życie ustawa, która dotyczy podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Pod pojęciem „podnoszenie kwalifikacji” kryje się zdobywanie wszelkiej wiedzy zarówno ogólnej, jak i specjalistycznej, która może okazać się przydatna podczas pełnienia przez pracownika jego obowiązków zawodowych. Na pracodawców nałożone zostały nowe obowiązki ustawowe. Zanim, więc pracodawca skieruje pracownika na szkolenie, powinien zadać sobie pytanie, czy podnoszenie przez niego kwalifikacji będzie oznaczało dla firmy koszty czy wymierne zyski.

Szkolenia, a dni wolne

Jeżeli pracodawca skieruje pracownika na szkolenie albo wyrazi na nie zgodę, musi liczyć się z tym, że spoczywa na nim także obowiązek udzielenia urlopu szkoleniowego. Czasami wystarczy zwolnienie z całego dnia lub części dnia pracy tak, aby pracownik był w stanie punktualnie przybyć na zajęcia oraz swobodnie w nich uczestniczyć. Pracownik zarówno za urlop szkoleniowy, jak i czas zwolnienia otrzymuje normalne wynagrodzenie.

Urlop przysługuje również pracownikom, którzy przystępują do egzaminów eksternistycznych, maturalnych czy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Jego wymiar wynosi sześć dni. Pracodawca, który kieruje pracownika na studia wyższe musi także przewidzieć dla niego płatny urlop szkoleniowy w wymiarze dwudziestu jeden dni. Udziela się go na ostatnim roku studiów. Ma zapewnić pracownikowi czas niezbędny do przygotowania pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do jej obrony.

Korzyści płynące ze szkolenia pracownika

Szkolenie pracowników to oczywiście nie tylko koszty, ale i wiele wymiernych korzyści. Szkolenia sprawiają, że pracownik jest w stanie lepiej wykonywać swoje obowiązki. Pracodawca może poszerzyć zakres obowiązków pracownika o czynności, do których wcześniej nie miał on uprawnień albo koniecznej wiedzy. W efekcie inwestując w szkolenia, pracodawca inwestuje także w rozwój własnej firmy i poprawy jej wyników finansowych.

Nowe przepisy na pewno skłaniają pracowników do większej aktywności, jeżeli chodzi o podnoszenie kwalifikacji zawodowych. To także spory plus dla pracodawców. Jednak warto mieć świadomość, że szkolenie będzie efektywne jedynie w sytuacji, gdy będzie wynikało z rzeczywistych chęci zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności praktycznych. Zanim, więc pracodawca podejmie decyzję o szkoleniu zawodowym pracownika, powinien rozważyć wszystkie za i przeciw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Szkolenie ze sprzedaży i obsługi klienta

wt. maj 19 , 2020
Prowadzisz firmę lub dopiero zamierzasz? Jeśli tak, to wiesz na pewno , że nie jest to takie proste jak się niektórym wydaje. Wymaga ona mnóstwa poświęceń, czasu, pracy i stresu. Są to czynniki, które towarzysza każdemu, kto zamierza i zaczyna tworzyć już swoją działalność tworzyć. Trzeba także mieć na względzie […]

Powiązane artykuły

Kontakt